marathi-news

   Text
                                              
                                              

            Shashikant Sawant_"Maharashtra Times"2010.
 __________________________________________________________________________

Dr.Nitin Hadap_2018.

‘बाइट्स ऑफ इंडिया’वरील ‘स्मरणचित्रे’ या डॉ. नितीन हडप यांच्या पाक्षिक सदरातील सर्व लेख https://goo.gl/w99eTN  या लिंकवर एकत्रितरीत्या उपलब्ध आहेत.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
2017.


Gajanan Shepan:2017(Mumbai Tarun Bharat),mumbai.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2012.

''The INQUILAB'',3jan2013,mumbai. 


 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2013....

Kishor Bhagat,
"Dainik SAKAL"-Pune,
25 apl 2013.


 Gajanan Shepan, 
'Mumbai Tarun Bharat',
25 jan 2013.
"Apla Mahanagar"
2 jan 2013,mumbai. "Dainik LOKMAT"-Pune,
 Sanjay Shette,
30 Agu 2012.
 
* "Maharashtra Times",
Shashikant Sawant,
14Nov2010.
* "Prahar",
Abhijit Tamahane,
16 nov 2010.
           
Gajanan Shepan, 
2003,
"Samna".

Girish Inamdar,
22 feb 2003.
 "Sakal",Pune.